Aktualnie nasz kraj znajduje się na końcu listy krajów, pozyskujących energię z wiatru.
Jeśli ruszy masowa budowa farm wiatrowych, nie będzie problemu ze spełnieniem unijnych wymogów co do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.