Projekt jest realizowany przez Krajową Spółkę Cukrową oraz PGE Energia Odnawialna. Szacuje się, że koszt inwestycji w Wożuczynie wyniesie ponad 110 mln zł, a w Łapach ok. 161 mln zł.

Obecny na konferencji wiceprezes zarządu PGE Energia Odnawialna Wojciech Adamczyk wyjaśnił, że projekt w Wożuczynie zakłada przebudowę systemu ciepłowniczego i elektrycznego nieczynnej tam cukrowni - PAP. Dodatkowo przewiduje się budowę elektrociepłowni biometanowej oraz instalacji do produkcji biopaliw. Elektrociepłownia będzie odpowiedzialna za produkcję zielonej energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

Natomiast inwestycja w Łapach uwzględnia wykorzystanie urządzeń oraz możliwości produkcyjnych i wytwórczych nieczynnej cukrowni Łapy. Tam właśnie mają być produkowane biopaliwa. Adamczyk poinformował, że do 10 sierpnia br. ma być przygotowane studium wykonalności projektu, raport oddziaływania na środowisko oraz "aranżacje" finansowania przedsięwzięcia.