Według umowy Trakcja Polska kupi 25 237 520 akcji w kapitale zakładowym Eco-wind Construction i obejmie 7 500 000 akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale.

Akcje będą kupione po cenie odpowiadającej ich wartości nominalnej od funduszu Precordia, zarejestrowanego w Luksemburgu.
Łącznie z Trakcją Polską w akcje Eco-wind Construction zainwestuje także czołowy akcjonariusz Trakcji Polskiej - hiszpańska spółka Comsa. Po podpisaniu umowy objęcia akcji przez Comsę i zarejestrowaniu nowej emisji Comsa i Trakcja Polska będą miały łącznie 50% kapitału Eco-wind Construction.