Jako główny cel obchodów obrano zwiększenie świadomości środowisk decyzyjnych oraz społeczeństwa na temat potencjału jaki posiada energia wiatrowa. Gospodarze imprez uświadamiają uczestników kampanii na całym świecie, że energetyka wiatrowa jest korzystna zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.