Rozpoczęcie prac związanych z wybudowaniem instalacji do współspalania biomasy z węglem brunatnym miało miejsce we wrześniu 2008 r. Zakończono je w maju 2009 r., a uruchomiono w drugiej połowie czerwca. Inwestycja ta przyczyni się do znacznego zmniejszania emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wykonana instalacja służy do podawania biomasy na bloki 5 i 6. Stanowią je kotły fluidalne, dające możliwość znacznie wyższego wykorzystania energii chemicznej, która jest w biomasie, niż kotły pyłowe. Nowa instalacjama wydajność 80 Mg biomasy na godzinę. Biomasa podawana będzie jedynie w tych okresach okresach, gdy prowadzi się nawęglanie bloków, czyli 3 razy podczas każdej zmiany. W elektrowni ma być spalane najwyżej 180 000 Mg biomasy pochodzenia leśnego i rolniczego.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o., będące własnością PGE Elektrowni Turów S.A., jest inwestorem jak i właścicielem tej instalacji.