Polskie firmy są bardzo zainteresowane prowadzeniem odwiertów badawczych przy poszukiwaniu złóż ropy i gazu. Ważnym dla nas byłby również eksport węgla oraz współpraca w zakresie źródeł energii odnawialnej.
W ubiegłym roku polsko-marokańska wymiana handlowa kształtowała się na poziomie około 630 mln USD, z czego 345 mln USD dotyczyły eksportu.
Obecnie Maroko jest jednym z naszych głównych partnerów gospodarczych w tym regionie Afryki, jednak z powodu kryzysu gospodarczego obroty w ciągu 4 miesięcy 2009 r. spadły aż o 68% w stosunku do roku 2008.