Funkcjonowanie urządzenia polega na zmianie energii kinetycznej fal morskich na podwyższone ciśnienie oleju hydraulicznego, który następnie porusza silnik hydrauliczny sprzężony z prądnicą. Wykonawca zapewnia, że specjalny olej nawet przy potencjalnym wycieku nie jest groźny dla środowiska naturalnego -PAP.

Nowy prototyp elektrowni może wyprodukować od 500 kW do 1,1 MW energii (porównywalnie tyle co jedna elektrownia wiatrowa). Właściciel stoczni Robert Studziński podczas konferencji prasowej poinformował, że autorem pomysłu i wstępnego projektu jest spółka Wave Star Energy z Danii. Stocznia Odys wraz z gdańskim biurem konstrukcyjnym StoGda wykonały projekt szczegółowy, ajego przygotowanie wraz z budową trwało ok. 2,5 roku.


Elektrownia zostanie zainstalowana przy molo w Hanstholm w Danii.

Według autorów konstrukcji, fale morskie mają większy potencjał energetyczny i są bardziej stabilne niż wiatr, przez co potencjalnie istnieje dużo większa możliwość wykorzystania tego typu energii do produkcji elektryczności. Zakłada się, że elektrownie falowe mogą pokryć 20-30% ogólnego światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.