Realizacją tego projektu zająć się ma specjalnie do tego celu powołana przez Vattenfall i Wavebob spółka joint venture - Tonn Energy.

W Irlandii występują ogromne możliwości na pozyskiwanie energii z fal oceanicznych. Na początku firma Tonn Energy skoncentruje swoje działania na pracach badawczo-rozwojowych, jakie będą prowadzone w pobliżu wybrzeży w Hrabstwie Mayo. Ten teren testowy to jeden z zasadniczych segmentów Rządowego Programu Energii Oceanicznej.

Z zapewnień Gorana Dandanella, Dyrektora i Kierownika ds. Rozwoju Działalności Vattenfall UK wynika, że długoterminowym celem koncernu jest 50% zmniejszenie ilości emitowanych do atmosfery szkodliwych substancji w przeliczeniu na jedną jednostkę wyprodukowanej energii w okresie do 2030 r., w stosunku do poziomu emisji z lat 90. XX w. Ponadto Vattenfall chce zapewnić neutralność emisyjną w produkcji energii do 2050 r. Firma wychodzi z założenia, że każdy region ma swoje unikalne możliwości na pozyskiwanie energii, trzeba je tylko zlokalizować i mądrze wykorzystać. Irlandia, która ma nieoceniony dostęp do energii z fal oceanicznych jest dla koncernu doskonałym miejscem do realizacji programu pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.