Ponad połowa środków będzie pochodzić z funduszy firm prywatnych. Kraj zamierza pokrywać do 2030 roku ponad 11 % potrzeb ze źródeł odnawialnych.