Cykl Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” organizowany przez firmę Progress Group stanowi odpowiedź na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE obligującej do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 15% do 2020 r.

Rozwijana w kolejnych edycjach konferencji tematyka związana z biogazem cieszy się rosnącym zainteresowaniem zarówno uczestników - stale rosnąca liczba przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dużych, liczących się na rynku przedsiębiorstw - jak również mediów oraz prestiżowych organizacji branżowych i ministerstw. Tę edycję Konferencji Patronatem Honorowym objęło m.in. Ministerstwo Gospodarki. 

Uczestnicy kolejnych edycji konferencji poszerzają swoją wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania biogazu w ich działalności o kolejne tematy związane z tym zagadnieniem. Wykładowcy - praktycy przybliżają zainteresowanym tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie.

O randze przedsięwzięcia świadczy lista organizacji związanych z sektorem energetyki i energii, które objęły Patronatem Honorowym to wydarzenie. Konferencję wsparły: Ministerstwo Gospodarki, Prezydent M. St. Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Urząd Regulacji Energetyki, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rynku Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowa Izba Biopaliw, a także Małopolska Agencja Energii i Środowiska, Polskie Stowarzyszenie Biomasy POLBIOM oraz Związek Powiatów Polskich. 

Patronat Medialny tradycyjnie sprawowały czołowe media związane z energią odnawialną i gospodarką.

Konferencję otworzyła prelekcja Macieja Kapalskiego, Głównego Specjalisty Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, dotycząca projektu ustawy o energii odnawialnej w kontekście funkcjonowanie biogazowni rolniczych.
Zagadnienia związane z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego w biogazownie przybliżył uczestnikom konferencji Adam R. Karasch, Prezes Zarządu firmy Volta Europe.

Kwestie związane z przyłączeniem biogazowni do sieci elektroenergetycznej zostały omówione przez Pana Piotra Danielskiego, Wiceprezesa Zarządu firmy DB Energy sp. z o.o. 

O zewnętrznych źródłach finansowania i dotacjach inwestycji biogazowych mówił Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu, Doradca ds. finansowania inwestycji, Ekspert ds. inwestycji środowiskowych firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. 

Grzegorz Gaudyn reprezentujący firmę KWE - Technika Energetyczna  Sp. z o.o. przedstawił kwestie związane z kontenerowymi agregatami kogeneracyjnymi.
O biogazie z odpadów jako paliwo w transporcie w kontekście projektu Biomaster mówił dr inż. Radosław Pomykała, Koordynator Projektu Biomaster w Polsce z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
Kolejnym zagadnieniem był Projekt GreenGasGrids przedstawiony przez Marię Dobrowolską, Specjalistę ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA.

O surowcach do produkcji biogazu i wykorzystania agrobiomasy mówiła dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Specjalista ds. Technologii w firmie Polska Energetyka Odnawialna SA.

Konferencję zamknął temat dotyczący charakterystyki technologii Biogaz Zeneris na podstawie referencyjnej biogazowni w Skrzatuszu przybliżony przez Magdalenę Papajewską, Project Development Manager firmy BIOGAZ ZENERIS sp. z o.o. 

Poza prelekcjami praktyków i specjalistów uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z ofertą kilku firm.

Pozytywne sygnały ze strony uczestników i sponsorów Konferencji po raz kolejny pokazały potrzebę organizacji tego typu spotkań stanowiących platformę kontaktu producentów i dystrybutorów związanych z sektorem biogazu z inwestorami.

Już dzisiaj firma Progress Group zapowiada piątą edycję konferencji „BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” , która odbędzie się jesienią 2012 r.