Forum zostało zorganizowane przez CBE Polska. Gospodarzem obecnej edycji była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Politechnika Częstochowska, Politechnika Opolska, Polskie Towarzystwo Biomasy „POLBIOM”, Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki, Europejska Unia Przemysłu Elektroenergetycznego – Eurelectric, Niemiecka Agencja Zasobów Odnawialnych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Izba Zbożowo– Paszowa, Giełda Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie VGB Powertech.

Patronat medialny nad Forum objęły m.in.: kwartalnik „Paliwa i Energetyka” oraz portal www.inzynieria.com.

Łącznie w przedsięwzięcie zaangażowało się ponad 90 partnerów i instytucji współpracujących. "Biorąc pod uwagę rozmach wydarzenia oraz ilość firm i gości zagranicznych już dziś możemy mówić o nowej formule Forum. Wydarzenie przekształciło się bowiem z debaty krajowej w międzynarodową" - powiedział prof. Adam Guła.

W ramach Forum odbyło się wiele prelekcji specjalistów z sektora energetycznego. Jako pierwszy wystąpił prof. Adam Guła z AGH, który odniósł się do technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów produkcji energii elektrycznej z biomasy. Jego zdaniem „...biomasa powinna być wykorzystywana w Polsce głównie do wytwarzania energii cieplnej w małych i średnich ciepłowniach”. Ma to związek z małą gęstością biomasy, która powoduje, że trzeba transportować jej olbrzymie ilości, co jest nieopłacalne. Przywołał zaś przykłady niewielkich ciepłowni w Polsce w Lubaniu, Trzebiechowie czy Chrzelicach, które do ogrzewania wykorzystują lokalnie wyprodukowaną biomasę. Kłopot w tym, że brakuje pieniędzy na tego typu inwestycje. „Rolnicy i małe podmioty nie mają na to pieniędzy. Potrzebna jest pomoc państwa, bowiem przy 40% wsparciu tego typu przedsięwzięć, w ciągu 10 lat mogłoby powstać 250-300 tys. lokalnych kotłów tego typu” – ocenił.

Kolejnym punktem programu były dwie istotne debaty panelowe. Pierwsza odnosiła się do funkcjonowania europejskiego rynku biomasy, jego kształtu oraz regulacji w poszczególnych krajach. Zagraniczni eksperci opowiedzieli o kwestiach rozwoju ram prawnych i ekonomicznych instrumentów wspierających efektywne wykorzystanie energii z biomasy we własnych krajach. Ponadto przedstawili potencjał technologiczny i surowcowy, jak również omówili najciekawsze realizowane inwestycje.

Natomiast w drugiej debacie przedstawiono realia polskiego rynku biomasy. Panel został zdominowany przez zagadnienia regulacyjne, które mają obecnie kluczowy wpływ na proces inwestycyjny oraz funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw energetycznych.

Po części panelowej Forum rozpoczął się blok case studies. Omówiono w nim strategiczne inwestycje realizowane obecnie w Polsce, jak również zaprezentowano najciekawsze rozwiązania i nowinki technologiczne. Zakres tematyczny wystąpień obejmował.: doświadczenia ze spalania biomasy w kotłach CFB,  wpływ sposobu przygotowania biomasy na modernizację bloków energetycznych opalanych tym materiałem, a także etapy realizacji najnowszej inwestycji OZE w Elektrowni Jaworzno III, inwestycję grupy GDF SUEZ w Elektrowni Połaniec. Ponadto poruszano następujące zagadnienia: doświadczenia praktyczne w zakresie projektowania, budowy, składowania i podawania biomasy dla energetyki zawodowej, porównanie metod rozdrabiania biomasy dla aplikacji w przemyśle energetycznym, jak również nowe źródła i perspektywy pozyskania paliw biomasowych w Europie.

Wieczorem pierwszego dnia Forum w Kopalni Soli w Wieliczce odbyła się uroczysta gala  rozdania nagród „Tytani Energii 2011”. Są one wręczane przedsiębiorstwom z szeroko pojętego sektora przemysłowego, które mogą pochwalić się najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska i ekologicznej produkcji z wykorzystaniem paliwa „biomasowego”, jak również najlepszym dostawcom rozwiązań dla tego sektora.

Drugi dzień Forum rozpoczął się debatą panelową dotyczącą zagospodarowania ubocznych produktów spalania biomasy. Temat ten wzbudzał ogromne zainteresowanie. Eksperci omówili kwestię zagospodarowania ubocznych produktów spalania na przykładzie reprezentowanych przedsiębiorstw. Podkreślili, że jednym z największych problemów są braki regulacyjne i przepisy nie znajdujące zastosowania w rzeczywistości. Debata wzbudziła liczne komentarze ze strony przysłuchujących się jej uczestników Forum i poważnie wykroczyła poza przewidywany w programie czas.

Kolejny panel dyskusyjny związany był z sytuacją biomasową na rynku ciepłownictwa. Eksperci kolejno scharakteryzowali własne doświadczenia z wykorzystaniem biomasy. Pojawiły się m.in. kwestie problemu dostaw, rosnących cen paliwa, a także zagadnienia technologiczne.

Po zakończeniu dyskusji panelowych odbył się blok II z kategorii case studies, w trakcie którego zaprezentowano sposoby rewitalizacji kotłów węglowych. Następnie głos zabrali prelegenci z zagranicy. Omówiono m.in. fińską elektrownię Kymin Voyma Oy spalającą, działalność stowarzyszenia skupiającego wytwórców ciepła i energii VGB Powertech e.V., jak również pierwszą elektrownię biomasową na Słowacji – Termonowa w miejscowości Nova Dubnica.

II Krajowe Forum spalania biomasy okazało się ważnym miejscem do dyskusji na temat wykorzystania biomasy. Ogromne zainteresowanie wydarzeniem wskazuje, jak istotna jest dalsza debata m.in. nad energetycznymi regulacjami prawnymi.
 „Przedsiębiorstwa wytwarzające energię z biomasy czekają z ewentualnymi inwestycjami do czasu wejścia w życie nowej ustawy o OZE. Skoro wstrzymują się przedsiębiorstwa wytwórcze, czekać muszą również inwestorzy i produkujący biomasę. Obecna sytuacja legislacyjna nie wpływa korzystnie na rozwój rynku biomasy, gdyż jest nieprzewidywalna... a inwestorzy nie lubią sytuacji nieprzewidywalnych...” - tymi  słowami podsumował obecną sytuację na polskim rynku biomasy Marek Paw, Starszy Specjalista ds. Paliw Wydziału Gospodarki Energetycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Organizatorzy już zapowiedzieli, że w przyszłym roku odbędzie się kolejne Forum, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

Zobacz fotogalerię