Organizatorem konferencji jest Zielona Strona Mocy – spółka, która świadczy usługi z zakresu doradztwa strategicznego przy inwestycjach ekologicznych dla MŚP, dużych firm oraz jednostek rządowych i samorządowych. Współorganizatorem jest magazyn Ekologia i Rynek oraz spółka GremiMedia, wydawca m.in. dziennika Rzeczpospolita. Partnerem Kongresu jest Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, która powstała przede wszystkim w celu popularyzacji nowych idei i rozwiązań w gospodarce.

Każda z dziesięciu konferencji będzie się składać z kilku prelekcji dotyczących poszczególnych dziedzin  OZE, m.in. fotowoltaiki, energii wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu. Zostaną poruszone takie kwestie jak: zmiany w ustawie o  OZE, mechanizmy finansowania inwestycji, aspekty formalno-prawne inwestowania w  OZE czy rozwój rynku na tle innych państw. 

Dodatkowo w programie znajdują się panele dyskusyjne o tematyce najbardziej aktualnych problemów w branży odnawialnych źródeł w Polsce w odniesieniu do sytuacji regionu, w którym odbywać się będzie spotkanie. Podsumowaniem pojedynczych konferencji będzie raport na temat kondycji  OZE w regionie, przygotowany przez analityków Fundacji Polski Kongres Gospodarczy. 

Wydarzenie zaplanowane jest na 150 osób i skierowane do samorządów terytorialnych, polskich i zagranicznych inwestorów oraz przedsiębiorców i osób fizycznych działających na rynku  OZE. 

Cały cykl konferencji jest zaplanowany w taki sposób, aby uczestnicy mieli możliwość spotkania ekspertów z dziedziny  OZE, którzy zostali zaproszeni do Rady Programowej Kongresu, jak również objęli patronatem merytorycznym całe wydarzenie. 

Konferencja inaugurująca Kongres odbędzie się 29 sierpnia 2013 r. we Wrocławiu. Na poszczególnych panelach dyskusyjnych zostaną poruszone bieżące problemy rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce z uwzględnieniem sytuacji regionu. Kolejne miasta na mapie Polski, w których odbywać się będzie wydarzenie to m.in.: Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Kielce, Poznań, Katowice, Lublin, Szczecin oraz Płock.

Więcej informacji 

REJESTRACJA