Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej to doroczne, największe w skali kraju spotkanie branży, skupiające różne środowiska i specjalności: instalatorów, producentów urządzeń, przedstawicieli nauki, polityków, stowarzyszenia, samorządy i in. Organizatorem Forum jest Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował m.in. portal branżowy www.inzynieria.com oraz magazyn „Paliwa i Energetyka”.

Forum tradycyjnie towarzyszyła wystawa, na której można było zapoznać się m.in. z kolektorami słonecznymi oraz instalacjami fotowoltaicznymi, a także systemami rur przewodów rurowych do instalacji słonecznych.

Podczas sesji otwierającej prof. Maciej Nowicki wygłosił wykład nt. przyszłości energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Wskazał, że tylko poprzez efektowność energetyczną, wsparcie dla szybkiego rozwoju OZE i mikrokogeneracji Polska może uniknąć problemu braku energii. Zaznaczył także konieczność rezygnacji z budowy elektrowni jądrowej, aby zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na rozwój OZE. Zdaniem profesora w obecnej sytuacji priorytetem powinna być energetyka rozproszona, prosumencka, współpracująca z inteligentnymi sieciami energetycznymi. Zaapelował o wsparcie dla inicjatyw obywatelskich i samorządowych w zakresie mikrogeneracji energii elektrycznej i cieplnej, a w szczególności dla energetyki słonecznej. 

Przedstawiono też wyniki corocznych badań Instytutu Energetyki Odnawialnej nad rynkiem kolektorów słonecznych w Polsce. Potwierdziły one, że ceny kolektorów systematycznie spadają oraz że potencjał produkcyjny ich producentów wykorzystujemy w 1/3. Według IEO w 2012 r. na rynku krajowym sprzedano rekordową liczbę blisko 302 tys. m2 kolektorów słonecznych, a łączna ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych w Polsce na koniec 2012 r. wyniosła 1,2 mln m2.

Jak wynika z danych ESTIF – European Solar Thermal Industry Federation – Polska zajmuje drugie miejsce pod względem sprzedaży instalacji kolektorów słonecznych w Europie w ub.r. Szacuje się, że w 2013 r. zanotuje dalszy wzrost. 

Ponadto zaprezentowano wnioski z wykonanych przez IEO badań polskiego sektora fotowoltaicznego. Na koniec 2012 r. moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych wynosiła łącznie 3,6 MW.

Zajęto się też m.in.: kwestią ustawy o OZE, problemem chińskich paneli i programami NFOŚiGW wspierającymi rozproszoną energetykę odnawialną. Odbyła się również debata poświęcona szansom rozwoju energetyki prosumenckiej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyki słonecznej: kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

Zobacz fotogalerię z VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej