Prace rozpoczęto w IV kwartale 2016 r. Według Jolanty Baranowskiej z łódzkiego magistratu, wszystkie zakończą się w październiku 2017 r. Jak podaje PAP, wymieniono już starą instalację centralnego ogrzewania, zastępując ją instalacją nowej technologii. W marcu powinna zakończyć się wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Do montażu jest także zaplanowana instalacja solarna.
1 mln zł Centrum otrzymało jako dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), a kolejny milion jako pożyczkę od tej samej placówki. Z kolei 600 tys. zł pochodzi z budżetu miasta.

Więcej na temat problemu smogu w Polsce podczas I Kongresu SMOG problemem XXI wieku >>>

Przeczytaj także: Dania: Całą fasadę utworzono z paneli fotowoltaicznych [galeria]