Nowy system ma bazować na technologii wysokosprawnej kogeneracji. Powstanie nowe źródło wytwórcze o mocy 38,5 MW. Zainstalowanych zostanie także 180 kolektorów słonecznych o mocy 340 kW. W wyniku realizacji inwestycji do produkcji ciepła w co najmniej 50% wykorzystywane będzie połączenie energii ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji, dzięki czemu system ciepłowniczy miasta Tarnowa spełni jeden z wymogów wskazanych w dyrektywie 2012/27/UE - podaje NFOŚiGW. Wykorzystana technologia pozwoli zaoszczędzić około 24% pierwotnej energii. 

Efektem inwestycji będzie przede wszystkim zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Chodzi głównie o emisję dwutlenku węgla, pyłu oraz tlenków siarki i azotu. Dla Tarnowa, korzystającego ze źródeł niskiej emisji ciepła, to istotny argument w staraniach o dotacje z Unii Europejskiej, która stawia ubiegającym się o dofinansowanie podmiotom wysokie wymagania w zakresie działania efektywnego systemu ciepłowniczego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to blisko 65 mln zł. 85% środków na ten cel zostanie zabezpieczone z pożyczki z NFOŚiGW. Środki pochodzą z programu priorytetowego „Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw ciepłowniczych w modernizacji sieci. Budżet programu wynosi 500 mln zł.

Czytaj także: Ponad 500-kilometrowy kabel połączy Kanadę i USA