Wprowadzenie nowych opcji do strategii Grupy będzie podstawą bezpiecznej i zrównoważonej transformacji, a także zwiększy potencjał inwestycyjny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii – powiedział Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. Jak dodał, zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, przede wszystkim powstanie w Polsce dwutowarowego rynku energii, wejście w życie konkluzji BAT, ograniczenie wsparcia dla energetyki konwencjonalnej po 2025 r., a także wzrost cen uprawnień do emisji CO2.

Do 2025 r. realizowane będą inwestycje obejmujące budowę farm wiatrowych na lądzie (dodatkowe 900 MW), farm fotowoltaicznych (dodatkowe 300 MW) oraz morskich farm wiatrowych. 

Zmiany będą wprowadzane stopniowo, zgodnie z naturalnym tempem rozwoju kolejnych projektów. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy Tauron do blisko 30% w 2025 r. i ponad 65% w 2030 r. Dla części planowanych projektów zakładamy pozyskanie partnerów finansowych i realizację inwestycji z około 20-procentowym udziałem kapitałowym Grupy  oraz możliwość zarządzania tymi aktywami przez Grupę – wyjaśnił Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

Firma, zgodnie z założeniami nowych kierunków strategicznych, przeprowadzi rynkową weryfikację możliwości optymalizacji portfela inwestycji kapitałowych oraz ograniczenia działalności w segmentach górniczym i ciepłowniczym. Być może zdecyduje się na sprzedaż udziałów w spółkach Elektrociepłownia Stalowa Wola i PGE EJ1. Obecnie nie jest wykluczana też sprzedaż Zakładu Górniczego Janina i spółki Tauron Ciepło.

Planowane inwestycje w odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1200 MW oraz zastąpienie wyeksploatowanych bloków przez oddanie do użytku bloku o mocy 910 MW w Jaworznie pozwoli na obniżenie emisyjności Grupy Tauron o ponad 20% do 2025 r. oraz o ponad 50% do roku 2030 rwobec 2018 r. – zaznaczył Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Przeczytaj także: Budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce sfinansują banki