• Energa OZE uruchomi pierwszą w Polsce instalację fotowoltaiczną na wodzie
  • Moc paneli fotowoltaicznych wyniesie około 0,5 MW
  • Na zbiornikach wodnych ogniwa mniej się brudzą i mają lepsze chłodzenie

Ponad rok temu na zbiorniku wodnym przy elektrowni wodnej w Łapinie zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy kilku kW. Przez rok prowadzono testy, które miały sprawdzić wpływ zmiennych warunków pogodowych na produktywność paneli. Dzięki nim potwierdzono, że takie rozwiązanie pozwala produkować energię elektryczną w ilościach większych niż w obiektach na lądzie. To ważne, ponieważ do tej pory takie obiekty były stawiane w regionach o odmiennych od polskich warunkach atmosferycznych. To m.in. Chiny, Korea Południowa i Japonia.

Panele na wodzie mogą rozwiązać problemy fotowoltaiki lądowej, m.in. kwestie wzrostu temperatury ogniw i zabrudzeń osadzających się na ich powierzchni. Instalacja pływająca umożliwia lepsze chłodzenie modułów PV, co oznacza podniesienie ich sprawności. Ponieważ nad zbiornikami wodnymi unosi się mniej kurzu i pyłów niż na lądzie, moduły brudzą się w mniejszym stopniu.


Aktualnie prowadzonych jest w Polsce wiele inwestycji w lądowe farmy fotowoltaiczne. Jednakże, zapoczątkowane przez nas zagospodarowanie zbiorników wodnych otwiera nowe możliwości na zwiększenie produkcji energii odnawialnej w miksie energetycznym – mówi kierujący Grupą Energa, prezes Grzegorz Ksepko.

Spółka Energa OZE złożyła też wniosek do NFOŚiGW o preferencyjną pożyczkę w ramach programu „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce” na wdrożenie przetestowanego rozwiązania. Pierwsza elektrownia o mocy około 0,5 MW zostanie zainstalowana na wodach zbiornika wodnego w miejscowości Łapino. Następne zostaną zlokalizowane na kolejnych zbiornikach wodnych – szczególnie atrakcyjne są te na terenach pokopalnianych w ramach ich rekultywacji.

Przeczytaj także: PGE będzie budować farmy fotowoltaiczne na działkach PKP