Przypomnijmy, że po pierwszym półroczu liczba podłączeń wyniosła 8,7 tys. instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej o łącznej mocy powyżej 108 MW. W listopadzie br. całkowita liczba przyłączonych do sieci energetycznej przekracza 30 tys., a ich moc wynosi w sumie 265 MW.

Spośród wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w trzech kwartałach 2019 roku, zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego przyłączone zostały trzy elektrownie wiatrowe i trzy wodne. Spółka przyłączyła także 59 odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje, z których trzy nie zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej. Były to elektrownia wodna, elektrownia wiatrowa i elektrownia wykorzystująca biogaz rolniczy. Pozostałą część stanowią elektrownie PV. Łączna moc instalacji wyniosła ponad 158 MW – czytamy w komunikacie.

Dla porównania, w 2018 r. do sieci spółki zostało przyłączonych ponad 8 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 75 MW. Natomiast w trzech pierwszych kwartałach ubiegłego roku przyłączono 4,9 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy 46 MW. W 2017 r. do sieci spółki zostało przyłączonych nieco ponad 4 tys. mikroinstalacji o sumarycznej mocy 24 MW.

W sumie TAURON przyłączył już do sieci energetycznej ponad 30 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 265 MW.

Przeczytaj także: Nowy projekt LIFE w Małopolsce