• Łączna moc trzech instalacji wyniesie 28 MW
  • Koszty w wysokości 94 mln zł w 85% pokryje dofinansowanie unijne
  • W Halembie działa pilotażowa elektrownia słoneczna o mocy 410 kW

Wykorzystanie nieużytkowanych terenów

Na nieużytkach pogórniczych w Gierałtowicach, Chełmie Śląskim oraz Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, PGG zbuduje elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 28 MW. Trzy projekty uzyskały pozytywną ocenę w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie z Unii Europejskiej. Oznacza to, że z 94 mln zł wydanych na budowę farm, ponad 78 mln zł (85% kosztów) może wynieść kwota dofinansowania ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

Instalacja pilotażowa

W PGG w październiku 2019 r. uruchomiono pilotażową instalację fotowoltaiczną w Ruchu Halemba kopalni Ruda. Składa się z 1109 ogniw fotowoltaicznych ustawionych na dachach dziewięciu budynków Halemby, od dyrekcji po lampownię. Energia elektryczna z jednostki o mocy 410 kWp wytwarzana bez emisji CO2 i zanieczyszczeń jest wykorzystywana na potrzeby zakładu.


Dofinansowanie unijne

Po pozytywnych efektach pilotażu, PGG zdecydowała się na realizację znacznie większej inwestycji w fotowoltaikę. Wnioski o granty złożono w konkursie „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z OZE (konkurs VI-Śląsk)”. NFOŚiGW zatwierdził je wszystkie. Trzy instalacje zaplanowane w projekcie „PGGREEN - dywersyfikacja źródeł energii poprzez systemy fotowoltaiczne” mogą uzyskać dofinansowanie. W Chełmie Śląskim będzie to 15,6 mln zł, dla Rudy Śląskiej przewidziano 6,5 mln zł, a farma fotowoltaiczna może liczyć na ponad 56 mln zł.

Energia na własne potrzeby

Projekty polegać będą na zagospodarowaniu na potrzeby produkcji elektryczności terenów zwałowisk pogórniczych, a także zespołów budynków kopalnianych, które do tej pory są mało atrakcyjnymi terenami dla gmin. Trwają już postępowania przetargowe na wykonanie projektów poszczególnych instalacji – informuje PGG.

Strategia transformacji

Dla grupy budowa elektrowni słonecznych na terenach pogórniczych jest elementem programu transformacji przy wykorzystaniu posiadanych zasobów i potencjału. Dywersyfikacja kierunków rozwoju z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii właśnie na gruntach pozostałych po działalności górniczej to jeden z priorytetów strategii Green Book PGG.

Energia zostanie wykorzystana m.in. na potrzeby własne PGG, co pozwoli na ograniczenie poboru energii z sieci, a w konsekwencji na większą niezależność energetyczną spółki. Przedsięwzięcie to stworzy też nowe miejsca pracy dla osób nadzorujących pracę instalacji – mówi Tomasz Rogala, prezes PGG.

Przeczytaj także: Rząd promuje morską energetyką wiatrową