• Planowana roczna produkcja energii elektrycznej morskie farmy wynosi 3 TWh
  • To jedna czwarta całkowitego zapotrzebowania Litwy na elektryczność
  • Koszt inwestycji oszacowano na 1,5 mld EUR

Planowany akwen ma powierzchnię 137,5 km2, jest położony około 29 km od brzegu. Średnia głębokość wynosi 35 m, a średnia prędkość wiatru to 9 m/sek. Przetarg na wykonawcę i jednocześnie właściciela farmy zaplanowano na 2023 r. Wcześniej zostaną zatwierdzone procedury planowania przestrzennego i środowiskowe, a Litewska Agencja Energetyki opracuje tzw. plan specjalny i dokona oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

Jedna czwarta zapotrzebowania

Inwestycja w projekt tej wielkości może sięgnąć nawet 1,5 mld EUR, a po uruchomieniu farma będzie wytwarzała rocznie 3 TWh energii elektrycznej rocznie, czym pokryje 25% aktualnego zapotrzebowania krajowego.


Wykorzystując morską energię wiatrową, osiągniemy ambitne cele w zakresie energii odnawialnej i ograniczymy import energii elektrycznej z innych krajów. Naszym celem jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej w najbardziej efektywny i konkurencyjny sposób, a jednocześnie będzie to szansa na przyciągnięcie światowej klasy inwestorów do litewskiej energetyki – powiedział litewski minister energii ygimantas Vaičiūnas.

Partner strategiczny

We wrześniu kontrolowany przez rząd holding energetyczny Ignitis Group wybrał konsorcjum Ocean Winds (OW) na strategicznego partnera w zakresie rozwoju projektów morskich farm wiatrowych. Wspólnicy tej spółki to Engie i EDPR. Wraz z litewską holdingiem planują wspólny udział w planowanej na 2023 r. pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z morskiej energetyki wiatrowej.

Dzięki aukcji ruszy budowa morskiej farmy wiatrowej, której właścicielami staną się Ignitis Group (51% udziałów) i OW (49%). Litwini obejmą też 5% udziałów w morskiej farmie wiatrowej Moray West budowanej na wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii.

Korzyści ze współpracy

Planujemy nawiązać strategiczne partnerstwo z OW, jednym z największych deweloperów morskich farm wiatrowych na świecie, poprzez dwuetapowy proces partnerski. Ignitis Group początkowo zdobędzie cenną wiedzę, uczestnicząc w nowym projekcie rozwoju morskiej farmy wiatrowej jako partner mniejszościowy, a następnie weźmie udział w aukcjach na rozwój konkretnych projektów na Morzu Bałtyckim. Morska technologia wiatrowa stale się rozwija, a Bałtyk uważany jest za jedno z najbardziej obiecujących miejsc dla rozwoju tego typu energii – powiedział Darius Maikštėnas, prezes Ignitis Group.

Przygotowania rządowe

Rząd litewski po zatwierdzeniu koncepcji rozwoju energetyki wiatrowej na litewskim obszarze morskim przygotowaną przez Ministerstwo Energii, rozpoczął działania legislacyjne. Do lipca resort energetyki przygotował projekty ustaw regulujących system wsparcia dla morskich farm wiatrowych, wysłany do konsultacji m.in. z Komisją Europejską.

Uznając też, na podstawie doświadczeń innych krajów, że budowa sieci do przyłączenia planowanej farmy morskiej może trwać nawet osiem lat, rząd zaproponował operatorowi systemu przesyłowego rozpoczęcie odpowiednich prac przygotowawczych.

Przeczytaj także: Pływające farmy wiatrowe: nadchodzi przełom!