Farma fotowoltaiczna PV Augustynka 1 o mocy 25 MW wyprodukuje zieloną energię elektryczną odpowiadającą corocznemu zapotrzebowaniu 12 tys. gospodarstw domowych. Instalacja zajmuje 27 ha powierzchni, na której znajduje się 46 tys. paneli monokrystalicznych, bifacjalnych. Absorbują one światło dwustronnie – bezpośrednio padające na ogniwo i odbite docierające od tyłu. Przy mocy 25 MW wyprodukują rocznie ponad 26 GWh. Za budowę odpowiadała spółka PGE Energia Odnawialna.

Oddano też do użytku rozdzielnię sieciową Augustynka (inwestycja firmy PGE Dystrybucja). Obiekt budowano na podstawie projektów budowlanego i wykonawczego. Obejmowały one samą stację, jak i linie kablowe wysokich i średnich napięć (WN i SN). Budynek z infrastruktura sieciową rozdzielni i drogami wewnętrznymi posiada systemy ochrony i łączności. Znajdują się w nim szafy sterowniczo-pomiarowe WN. Wykonano też ponad 2 km kablowych linii WN i SN oraz słup rurowy WN, będący wprowadzeniem istniejącej linii 110KV Milejczyce-Adamowo do nowej stacji. Zadanie za 21 mln zł realizowano od września 2022 do grudnia 2023 r. Obiekt umożliwia przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii (OZE) i odbiorców energii elektrycznej. Wyprowadzi moc z farmy fotowoltaicznej.

PGE Energia Odnawialna ma 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe i 33 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2530 MW. Plan to osiągnięcie 3000 MW do 2030 r.

Przeczytaj także: PERN: kolejne inwestycje w fotowoltaikę