Już wkrótce na elektrownie wykorzystujące ropę i gaz nałożone zostaną bardzo wysokie kary w związku z nadmierną emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Odpowiedzią na postawione wymogi ekologiczne jest energia jądrowa.
Spółki działające w sektorze energetycznym poszukują rozwiązań technologicznych, dających nowe źródła pozyskiwania energii, co gwarantuje dynamiczny wzrost tej gałęzi gospodarki. Rozwojowi energetyki atomowej sprzyja również duży popyt na energię ze strony krajów rozwijających i jednocześnie wyczerpujące się złoża surowców energetycznych.

Obecnie ok. 7% ogółu energii zużywanej przez ludzkość, w tym 15,7% energii elektrycznej jest produkowanej z energii jąder atomowych. W Stanach Zjednoczonych ok. 20%, a we Francji aż 80% energii elektrycznej pochodzi z tego źródła. Eksperci oceniają, że około 440 działających już na świecie reaktorów może z powodzeniem konkurować z innymi dostawcami prądu. Produkowana przez nie energia nie jest droga, biorąc pod uwagę rosnące ceny surowców energetycznych. Z tony uranu 235 można uzyskać więcej energii, niż z 12 milionów baryłek ropy naftowej.

Gold Finace uważa, że o dynamicznym rozwoju sektora energetyki atomowej świadczy również wzrost inwestycji w tym zakresie. Obecnie na świecie jest już w budowie 27 elektrowni atomowych, zatwierdzone są plany budowy kolejnych 64, a 161 czeka na ostateczną akceptację.

Nowe źródła pozyskiwania energii w ostatnim czasie mocno zyskują na znaczeniu, ponieważ rządy wielu państw dążą do uniezależnienia się od tradycyjnych surowców, jak ropa naftowa czy węgiel. Przy zwiększającym się popycie na energię elektryczną, ograniczeniach związanych z emisją gazów do atmosfery oraz rosnących cenach ropy i gazu, energia atomowa wydaje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem dla nowoczesnej energetyki.