Uruchomiona instalacja współspalania węgla energetycznego z biomasą w Elektrowni Ostrołęka B ma spalać rocznie ok. 50 tys. ton biomasy w postaci m.in. trocin i brykietów. Pozwoli także elektrowni podwoić dotychczasową produkcję "zielonej energii". Inwestycja pochłonęła ok. 11 mln zł, z czego połowa została sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do 2010 r. Polska zamierza osiągnąć 7,5-proc. poziom udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym.

Uruchomienie instalacji współspalania biomasy z węglem daje również szansę na rozwój małej przedsiębiorczości.
Elektrownia Ostrołęka należy do Grupy Kapitałowej Energa. Grupa posiada znaczący udział w produkcji energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w Polsce i jest największym producentem energii wodnej.