Jako pierwsze zostaną zrealizowane projekty w Suwałkach i Tychowie koło Stargardu Szczecińskiego, o całkowitej mocy zainstalowanej ok. 80 MW, realizowane we współpracy z polskim partnerem. Wartość projektu - dla obydwu farm - wynosi około 100 milionów euro - powiedziała Kurierowi Szczecińskiemu Karolina Tyniec-Margańska z RWE Polska.

Jak podaje Kurier Szczeciński pierwsze elektrownie powinny zostać włączone do sieci elektroenergetycznej w 2009 roku. RWE podpisało już kontrakt z firmą Siemens na dostawę 33 turbin wiatrowych, które zostaną zainstalowane w Suwałkach i w Tychowie.