LitPol Link został powołany do przygotowania połączenia energetycznego między krajami, a jego udziałowcami są PSE Operator i Lietuvos Energija.

Według założeń spółki, studium dla polskiej części mostu powinno być gotowe w listopadzie 2009 r. Wczoraj w Ełku spotkała się Rada Nadzorcza spółki, która zatwierdziła porozumienie LitPol Link, PSE Operator i Lietuvos Energija o zakresie usług i zadań podejmowanych dla przygotowania inwestycji i rozwoju polskiego i litewskiego systemów energetycznych (m.in. metody finansowania prac przygotowawczych).
Porozumienie z PSE Operator jest związane z przeprowadzeniem prac studyjnych, a z Lietuvos Energia przygotowaniem planu litewskiej części inwestycji i przygotowaniem studium wykonalności budowy wstawki prądu stałego w Alytus (Olita) po litewskiej stronie.

LitPol Link przeprowadzi przetarg na tę część inwestycji zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Funduszu Wspierania Likwidacji Elektrowni Ignalina - poinformował PAP Chomka. Wykonawca zostanie wybrany w ciągu pięciu miesięcy - oszacował LitPol Link.

Most energetyczny będzie łączył systemy energetyczne Polski i Litwy. Linia będzie przebiegać pomiędzy miastem Alytus (Olita) i polskim Ełkiem. Jej długość wyniesie 154 km, z tego 106 km będzie po stronie polskiej, a - 48 po litewskiej. Przypuszczalny koszt inwestycji wynosi ok. 237 mln EUR.