Ponadto dyrektor zaznaczył, że blok w Stalowej Woli, który ma być realizowany wspólnie z Tauronem, zużywałby od 500 do 600 mln m3 gazu rocznie,a elektrociepłownia w Gdańsku, realizowana wspólnie z Lotosem i Energą ok. 300 mln m3 gazu. Ponadto elektrociepłownia w Tarnowie zużywałaby od 200 do 300 mln m3 gazu rocznie.