Zgodnie z założeniami biogazownia ma generować dziennie mieć moc 10 MW energii elektrycznej i 11MW energii cieplnej.
Zapotrzebowanie na surowiec określono na około 700 ton biomasy w ciągu dnia. Biomasa ma być dostarczana z rolniczego regionu Vupik.
Powstanie tej inwestycji przyczyni się do zwiększenia udziału biopaliw w paliwach transportowych. Według prognoz Corwacja zwiększy ich udział do wielkości 5,75% do 2012 r., a do 20% do 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu planuje się na rok 2010.