Przedstawiciele Stoczni Odys uważają natomiast, że energia z fal morskich może być konkurencją dla farm wiatrowych i w przyszłości pokryć nawet 20-30 proc. światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednocześnie przyznają oni, iż dotychczasowe próby wykorzystanie fal morskich do produkcji energii nie przyniosły pełnego sukcesu, bo pracujące urządzenia nie spełniają w pełni założeń projektowych.

Podobna elektrownia wyprodukowana przez Stocznię Odys pracuje od kwietnia 2006 r. na północno-zachodnim wybrzeżu Danii w Nissum Brending.