CEZ uzgodnił z grupą J&T, że uzyska wyłączne prawo do realizacji projektu budowy nowej elektrowni w miejscowości Profen, którą obaj partnerzy - CEZ za pośrednictwem spółki Północnoczeskie Kopalnie  - zyskali w związku z przejęciem niemieckiej elektrowni i spółki górniczej Mibrag.
Mibrag jest własnością wspólnego przedsiębiorstwa, w którym Północnoczeskie Kopalnie i Grupa J&T mają równe udziały. Konsorcjum Severoceske Doly Chomutov (Północnoczeskich Kopalń Chomutov), członka Grupy CEZ, i Grupy J&T, przejęło 100 proc. udziałów Mibrag za ok. 404 mln euro.