Projekt przewiduje wykorzystanie szerokiego spektrum możliwych do zastosowania paliw, w tym węgiel kamienny, pochodne ropy naftowej czy biomasa. Zakład zawierał będzie instalacje do zgazowania wągla i wychwytywania CO2. Budowę elektrowni powierzono japońskiej Mitsubishi Group. Możliwośc wpięcia elektrowni do ogólnokrajowej sieci energetycznej zapewni holenderski operator TenneT.