W obu konkursach minimalna wartość projektu wynosi 20 mln zł. Zwycięzcom pierwszego konkursu zostanie zagwarantowane 70,5 mln EUR ze środków unijnych do wykorzystania na budowę lub rozbudowę zakładów produkujących biokomponenty i biopaliwa stanowiące samoistne paliwa. W drugim konkursie do wygrania jest 27,4 mln EUR na dofinansowanie zakładów produkujących wiatraki, małe elektrownie wodne do 10 MW, urządzenia do produkcji biomasy, biogazu, ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej.

O dofinansowanie mogą występować przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe. Firmy zainteresowane braniem udziału w projekcie mogą wziąć również udział w warsztatach organizowanych przez IPiEO 2 grudnia. Zainteresowanie projektem wyraziły jak dotąd PKN Orlen, do którego należy pierwsza biorafineria w Polsce - Rafineria Trzebinia oraz budująca farmy wiatrowe Atlantis Energy. Z udziału zrezygnował natomiast Bartimpex, producent biokomponentów w Lesznie i Wrocławiu.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektów, które dostępne są na stronie internetowej IPiEO.