Dodatkową korzyścią z przeprowadzenia projektu jest możliwość zaspokojenia potrzeb w zakresie wody pitnej i wody dla celów rolniczych w Dolinie Cochabamba. W czerwcu 2009 rozpoczęto budowę zapory na rzece Misicuni, która będzie jednym z elementów projektu.