Projekt ma na celu wykorzystanie dawnych, nieużywanych urządzeń hydrotechnicznych na rzekach woj. śląskiego. Elektrownia powstanie na należącym do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów jazie - obiekcie hydrotechnicznym piętrzącym wodę rzeki na 2,5 m. Ujęcie, wybudowane na Białej Przemszy w 1931 r, zostało wyłączone już w 1937 r. w związku z silnym zanieczyszczeniem wód rzeki.

Nieoszacowany jeszcze koszt budowy nowej elektrowni bierze na siebie Grupa Tauron, do której należy Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów. Wykonawcy zajmują się obecnie uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Jak podaje PAP, ZEW Rożnów szacuje, że budowa elektrowni zamknie się w kwocie 3-3,5 mln zł, z czego część energetyczna pochłonie ok. 2,5 mln zł.

Elektrownia w Maczkach ma być rodzajem eksperymentu dotyczącego wykorzystania istniejących obiektów hydrotechnicznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej. Elektrownia, mimo swoich niewielkich rozmiarów, ma być jednym z wielu obiektów, które pozwolą na osiągnięcie poziomu 15% energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020, do czego Polska zobowiązała się w pakiecie klimatycznym. Rozpoczęcie budowy, w przypadku braku przeszkód w zakresie administracyjnym, planowane jest na drugą połowę 2010 r. Realizacja inwestycji potrwa ok. 12 miesięcy.