Elektrownia składa się z 97 turbin, z czego 58 (2,5 MW każda) dostarczyła firma Clipper Liberty a 29 (1,5 MW) powstało w fabrykach General Electric. Turbiny zainstalowane są na słupach o wysokości 80 m. Dla zapewnienie transmisji energii został położony pod ziemią kabel energetyczny o łącznej długości ponad 70 km. Dla sfinansowania projektu została zaciągnięta pożyczka w wysokości 376 mln USD w Royal Bank of Scotland (RBS). 86 mln USD pochodziło z funduszy własnych firmy First Wind.