Władze tego państwa chcą zmniejszyć tę zależność i planują samodzielnie generować 2000 MW energii z odnawialnych źródeł. Na ten cel chcą przeznaczyć 9 mld USD i zrealizować ogromny projekt generujący energię ze słońca. Zakłada się, że projekt zostanie zakończony w 2020 r., a elektrownia słoneczna będzie w stanie zaspokajać około 40% krajowego zapotrzebowania na energię. W ramach projektu ma zostać opracowany plan budowy pięciu elektrowni słonecznych, które łącznie wygenerują 2000 MW energii. Obliczono, że w Maroko rocznie jest ponad 3000 godzin słonecznych.