W Szczawnicy na inwestycję związaną z montażem kolektorów słonecznych służących do ogrzewania wody i ogrzewania domów wydane zostanie 8,5 mln zł a koszty te w większości sfinansuje Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 10% wartości inwestycji pokryją mieszkańcy gminy.
Podobny wniosek o dofinansowanie kolektorów złożyła też gmina Mszana Dolna. Tutaj inwwstycja będzie kosztować 15 mln zł.

W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość ekologiczna mieszkańców Małopolski. Dobrym przykładem z regionu jest Dąbrowa Tarnowska, gdzie przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii powiat może pokryć 70% całkowitego zapotrzebowania mieszkańców na energię.

Gorzej sytuacja wygląda w skali całego kraju, bo wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych stanowi wielkość zaledwie 4% i jesteśmy na szarym końcu w rankingu państw europejskich wykorzystujących zieloną energię.
W Małopolsce dofinansowanie na instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków otrzmają gminy: Zator, Spytkowice, Osiek, Przeciszów i Brzeźnica a z funduszy UE będzie pochodzić połowa wartości inwestycji.

W planach rozwoju zielonej energii w Małopolsce jest postawienie wiatraków produkujących energię przy pomocy energii wiatrowej. Obecnie prowadzone są pomiary wietrzności w Borzęcinie a wstępne wyniki tych badań wróżą powodzenie inwestycji. Wykonawcą projektu miałaby być szczecińska spółka EPA, która postawiłaby w gminie 20 wiatraków a koszt tej inwestycji związany jest z kwotą 200 mln zł. Podobny projekt na 12 wiatraków planowany jest w miejscowości Regietów koło Gorlic. Czy dojdzie do jego realizacji, wykażą wstępne pomiary.

Niebagatelne kwoty zostaną też wydane na inwestycje ze środków unijnych w przyszłym roku. W zakresie Infrastruktura i Środowisko wstępnie zakwalifikowano do dofinansowania cztery duże zadania związane z ochroną rzek i gospodarki ściekami. Inwestycje te wiążą się z kwotami około 200 mln zł.