Władze obu firm uważają, system energetyczny XXI w. powinien łączyć zaawansowane technologie energetyczne, w których specjalizuje się GE, z najnowszymi technologiami informatycznymi, którymi zajmuje się Google.

Celem współpracy będzie zapewnienie konsumentom atrakcyjniejszej oferty energetycznej poprzez umożliwienie im zakupu energii odnawialnej, używania samochodów elektrycznych typu plug-in a także bniżenie rachunków za energię . Do tego ma się przyczynić lepsze zarządzanie zużyciem energii bezpośrednio we własnych domach. Współpraca  ta wpisuje się w globalną inicjatywę GE Ecomagination, której celem jest wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i technologii, jakie mają pomóc klientom rozwiązywać problemy  ochrony środowiska. W ramach Ecomagination, firma GE zobowiązała się do przekazania do 2010 r. kwoty w wysokości 1,5 mld USD rocznie na badania nad technologiami przyjaznymi środowisku.

GE i Google zajmą się technologiami wytwarzania i dystrybucji energii odnawialnej oraz popularyzacją pojazdów elektrycznych typu plug-in. Na początku współpraca firm skoncentruje się na następujących obszarach:
 
-  wytwarzanie na skalę przemysłową energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii pozwalającej na uzyskanie energii ze źródeł geotermalnych;
- stworzenie oprogramowania, urządzeń kontrolnych i pakietu usług umożliwiających popularyzację pojazdów elektrycznych typu plug-in.

Firmy zapowiedziały również, że będą opowiadać się za taką polityką rządu federalnego, która uprości zbudowanie w  USA nowego systemu energetycznego. Za główne cele tej polityki przyjęto:

- planowanie i rozmieszczanie mocy przesyłowych w sposób umożliwiający wprowadzenie w USA systemów generowania energii odnawialnej na dużą skalę oraz zapewnienie potrzebnych na to środków finansowych;
- utworzenie i uruchomienie inteligentnej sieci elektroenergetycznej, jaka ułatwi przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i użytkownikom końcowym efektywniejsze zarządzanie energią oraz obniżenie emisji szkodliwych substancji.