Planowana budowa biogazowni stanowi część niedawno ogłoszonej strategii rozwoju Grupy ENERGA S.A., której założenia opierają się m.in. na inwestycji w innowacyjną energetykę rozproszoną, odnawialno-gazową. Firma w ten sposób przyczyni się do realizacji zaleceń znajdujących się w rządowym programie "Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne". Projekt budowy biogazowni, Bezpieczna Energetycznie Gmina - Energa BIOGAZ, został opracowany przez Radę Naukowo-Techniczną Grupy ENERGA, pod przewodnictwem prof. Jana Popczyka. Plan zakłada, że w prawie każdej rolniczej gminie, w oparciu o sieć Rejonów Energetycznych i Posterunków Energetycznych na terenie działania spółki ENERGA-Operator, powstanie biogazownia. Dzięki niej, zostanie wykorzystana biomasa odpadowa i jednoroczne uprawy energetyczne, przede wszystkim kukurydza zielona i buraki pastewne, poddawane zgazowywaniu biologicznemu.
Zadaniem takiego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gmin. Wymaga on jednak indywidualizacji projektów inwestycyjnych, dopasowania ich do lokalnych uwarunkowań w gminach i do oczekiwań inwestorów.
Niewątpliwą zaletą rozproszonych, odnawialno-gazowych źródeł energii jest ich krótki termin realizacji. Powstanie pierwszych biogazowni planuje się już w 2010 r. Koszt inwestycji zostanie pokryty przez: Grupę ENERGA, strukturalne fundusze unijne (z programów operacyjnych i regionalnych), polskie środki pomocowe, m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z kredytów bankowych oraz przez inwestorów finansowych i niezależnych inwestorów branżowych.