Grupa Energa, największy w Polsce producent energii ze źródeł odnawialnych (ok. 30 proc. udziału w rynku, 45 elektrowni wodnych), zamierza inwestować w innowacyjną energetykę rozproszoną, biogazownie, elektrownie opalane biomasą, farmy wiatrowe i elektrownie wodne.
RWE wraz z Kompanią Węglową do 2014 roku wybuduje niskoemisyjną elektrownię na bazie nieczynnej kopalni Czeczott. To tylko niektóre działania proklimatyczne, które zapowiadają wymieniani przez dziennik energetyczni gracze na rynku.

Gazeta podkreśla, że nie oznacza to, że spółki energetyczne odejdą od węgla kamiennego i brunatnego, z którego obecnie produkuje się w Polsce 96 proc. energii elektrycznej. Tyle że nowe bloki mają emitować o ok. 30 proc. CO2 mniej.