Dodatkową korzyścią, przemawiającą za powstawaniem elektrowni gazowych jest zdecydowane obniżenie, w porównaniu do energetyki opartej na węglu, emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Liczby mówią za siebie: 45% mniej CO2, 80% mniej NOx (tlenków azotu), bardzo niewielkie ilości związków siarki oraz cząstek stałych i pyłów. Niestety, wysokie ceny gazu zwiększają koszty operacyjne elektrowni i elektrociepłowni gazowych.
Należy jak najszybciej znaleźć korzystne rozwiązanie. Z prognoz energetyków wynika bowiem, że w latach 2011-2015 w Polsce mogą wystąpić braki energii na rynku. Dwa nowe bloki w elektrowniach mają być oddane do użytku do 2015 r. To zdecydowanie za mało, tym bardziej, że braki energii nie będą mogły być rekompensowane jej importem (brak wystarczających zdolności przesyłowych). W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem wydaje się być budowa energii gazowych.