RWE przeznaczyło na ten cel już miliard euro. Harmonogram przewiduje ukończenie budowy elektrowni do końca 2014 roku. Szczególnie istotna dla sukcesu tego projektu jest jego akceptacja społeczna.

W nowej elektrowni IGCC węgiel brunatny będzie wstępnie suszony przy wykorzystaniu procesu specjalnie opracowanego przez RWE, a następnie zanim nastąpi wychwycenie CO2 ze spalin, zgazowany. Około 90 proc. wytworzonego w ten sposób CO2 będzie można wychwycić i zmagazynować w przeznaczonych do tego formacjach skalnych. RWE Dea zbada możliwe lokalizacje do magazynowania CO2 na terenie landu Schleswig-Holsztein. Do przesyłu dwutlenku węgla z elektrowni w Nadrenii do składowisk podziemnych zlokalizowanych na północy Niemiec RWE Dea zamierza zbudować rurociąg.