Katowicki Holding Węglowy planujemy budowę bloku energetycznego o mocy 800 MW na bazie nieczynnej kopalni Niwka-Modrzejów. W tej sprawie trwają już rozmowy z potencjalnymi partnerami, jednak zarząd nie ujawnia szczegółów.

RWE oraz Kompania Węglowa zawarły już umowę i na jej mocy w 2014 r. na bazie nieczynnej kopalni Czeczott zacznie działać blok energetyczny o wartości 1,5 mld EUR. Moc bloku będzie wynosić 800 MW.

Elektrownie chce zbudować również Lubelski Węgiel Bogdanka. Jeśli w 2014 r. uruchomi pole Stefanów 2, to wydobycie kopalni wzrośnie dwukrotnie. Jeśli w pobliżu kopalni powstanie Elektrownia Wschód, rozwiązany zostałby problem zbytu surowca. Jeśli w pobliżu Bogdanki powstałyby dwa bloki energetyczne, to koszt przedsięwzięcia wyniósłby ok. 12,5 mld zł.

Inwestycje elektrowni i kopalni przewidziane są nie tylko przy wykorzystaniu węgla kamiennego ale także brunatnego. W ubiegłym tygodniu zarejestrowane zostało Przedsiębiorstwo Wydobywczo-Energetyczne Gubin, gdzie po 50 % udziałów mają Enea i Kopalnia Węgla Brunatnego Konin. Podstawowym działaniem PWE będzie badanie złóż węgla brunatnego na terenie gmin Brody i Gubin oraz budowa kopalni i elektrowni.

Jeśli powzięta zostanie decyzja o eksploatacji tzw. pól legnickich, gdzie znajdują się największe w Europie zasoby węgla brunatnego, to inwestycje do 2020 r. sięgną tam 24 mld zł.