30 września br. doszło do podpisania przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pre-umowy na finansowanie budowy spalarni.
Corocznie w Krakowie produkowanych jest 327 tys. ton śmieci, z czego na jednego mieszkańca przypada 300 kg. Segregacji podlega jedynie 11% odpadów (89% trafia na wysypiska). Przewiduje się, że takie tempo przyrostu odpadów może spowodować przesycenie wysypiska Barycz w 2016 r. Ekologiczna spalarnia będzie zatem ostatnim ogniwem w systemie obejmującym selektywną zbiórkę odpadów, recykling, kompostowanie odpadów organicznych. Utylizacji termicznej mają zostać poddane tylko odpady, które nie nadają się do przetworzenia np.odzież.
Przewiduje się, że wydajność spalarni wyniesie 220-240 tys. t rocznie i stanie się źródłem energii odnawialnej (energia cieplna wytwarzana będzie z 80%, z 20% energia elektryczna).
Obiekt ma spełniać ostre wymagania emisji zanieczyszczeń.
Dzisiaj, w dzielnicach branych pod uwagę przy lokalizacji inwestycji, uruchomione zostały 3 punkty konsultacyjne dla mieszkańców.
Decyzja o lokalizacji przyszłej inwestycji ma zostać podjęta do końca stycznia 2009 r. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie decyzji środowiskowych i decyzji Komisji Europejskiej o finansowaniu, ale to dopiero pod koniec 2009 r.