Pani wicepremier i minister gospodarki Moud Olofsson oraz wicepremier Pawlak rozmawiali o zagadnieniach energetycznych. Przez przedstawiciela Polski zostało przedstawione polskie stanowisko w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. Pawlak podkreślił również fakt, iż Polska w latach 1988-2005 zmniejszyła o 35% emisję dwutlenku węgla z równoczesnym zwiększeniem PKB o 50%.
Strona szwedzka zwróciła uwagę m.in. na konieczność stosowania maksymalnie energooszczędnych technologii w polskiej gospodarce. Zapewniono, że Szwecja jest gotowa w do ich udostępniania.