Rewolucja energetyczna jest potrzebna przede wszystkim po to, aby zapewnić stabilność dostaw energii oraz poprzez ekologiczne pozyskiwanie energii zapobiec zmianom klimatycznym (zmniejszenie udziału węgla w produkcji energii). Z raportu WEO 2008 wynika bowiem, że zapotrzebowanie na wszystkie surowce energetyczne będzie rosnąć.
Scenariusz referencyjny przewiduje, że światowy popyt na energię pierwotną wzrasta średnio o 1,6% rocznie (w latach 2006 - 2030), do czego w znacznym stopniu przyczyniają się Indie i Chiny.