Prace nad jej wybudowaniem rozpoczęły się jeszcze w latach 70-tych w ramach kontraktu, zawartego przez rząd ówczesnego szacha Mohammeda Rezy Pahlawiego z koncernem Siemens. Inwestycja została porzucona po rewolucji islamskiej. W 1991 r. podpisano umowę z Rosją o zbudowaniu reaktora ciśnieniowego w tym samym miejscu. Samo oddanie elektrowni do użytku było ciągle odkładane, m.in. przez spory o finanse. W ubiegłym roku, w ramach kontraktu na miliard USD Rosja rozpoczęła dostawy prętów paliwowych oraz paliwa nuklearnego dla elektrowni w Buszerze.
Wykonawca inwestycji, rosyjska firma Atomstrojeksport, twierdzi, że projekt jest bliski ukończenia i wymaga jedynie "prac technologicznych" (grudzień 2008 - luty 2009). Na początku w elektrowni ma działać jeden reaktor ciśnieniowy WWER-1000 o mocy tysiąca megawatów.