Sekretarz podał również wymiary jednego takiego wiatraka: 100 m maszt i 50 m skrzydło, co czyni je największymi obiektami tego typu w Europie. Umowy z większością rolników zostały zawarte na 30-letni okres dzierżawy. Sekretarz ma nadzieję, że pozostała grupa rolników również zdecyduje się na dzierżawę. Mieleszyn jako jedna z z mniej zamożnych gmin Wielkopolski liczy na to, żepodatki za elektrownie wiatrowe w dużym stopniu podniosą dochody gminy. Według zapewnień inwestora pierwsze wiatraki staną już za 3 lata.