Szczególnie ważna okazała się deklaracja przedstawicieli jednego z rozwijających się krajów afrykańskich - Gabonu, którzy wyrazili przekonanie, że wspólna wizja powinna obejmować wszystkich, na sprawiedliwych zasadach. Uwagę delegatów zwróciła także redukcja CO2 oraz rozpoznanie, które kraje mają tzw. „potencjał redukcyjny”, czyli są gotowe na podjęcie konkretnych zobowiązań. Poruszono również temat zasad uruchamiania Funduszu Adaptacyjnego.
Dodatkowo ustalono zgodę na rozwijanie globalnego systemu monitoringu Ziemi pod kątem zmian klimatu i podjęto decyzję o unifikacji systemu transakcyjnego w handlu emisjami.