Gdy wszystkie warunki zostaną spełnione, Atel będzie mógł uruchomić elektrownię po ok. 3-5 lat, ponieważ tyle zajmie jej budowa. Dzięki elektrowni Atel będzie mógł rozwinąć sprzedaż energii elektrycznej w Niemczech w oparciu o własne rezerwy w zakresie elektrowni.

Dawne tereny przemysłowe w Premnitz stwarzają bardzo dobre warunki do funkcjonowania elektrowni parowo-gazowej, ponieważ w ich okolicach przebiega linia wysokiego napięcia 380 kV, którą można wykorzystać do przesyłania energii. Dostarczenie gazu do elektrowni może odbywać się za pomocą rurociągu wysokociśnieniowego z terminalem na obrzeżu terenów przemysłowych. Ludność i władze Premnitz sprzyjają projektowi, gdyż teren ten ma duże zapotrzebowanie na inwestycje.