Podsumowując, Enea nabyła 6.860 akcji PEC w Śremie, czyli 41,65% kapitału zakładowego - 41,65% głosów na WZA spółki. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych Enei.